Breeding 2008-11English

Species list Page 2

Alarch Df Petrisen Cudyll Bach Pibydd Gwyrdd
Alarch y Gogledd Ffesant Hebog yr Ehedydd Pibydd Coesgoch Mannog
Gwydd Wyllt Trochydd Gyddfddu Hebog Tramor Pibydd Coeswerdd
Gwydd Canada Aderyn-Drycin y Graig Rhegen y Dŵr Pibydd Coesgoch
Gwydd Wyran Aderyn-Drycin Manaw Rhegen yr Ŷd Gach Fach
Gwydd Ddu Pedryn Drycin Ir Ddwr Cyffylog
Hwyaden yr Eithin Hugan Cwtiar Gach Gyffredin
Hwyaden Gribog Mulfran Hirgoes Sgiwen y Gogledd
Chwiwell Mulfran Werdd Cambig Sgiwen Fawr
Hwyaden Lwyd Aderyn y Bwn Pioden y Mr Llurs
Corhwyaden Cryr Bach Cwtiad Aur Gwylog
Hwyaden Wyllt Cryr Mawr Gwyn Cwtiad Lwyd Morwennol Fechan
Hwyaden Lostfain Cryr Glas Cornchwiglen Corswennol Ddu
Hwyaden Addfain Cryr Porffor Cwtiad Torchog Bach Morwennol Bigddu
Hwyaden Lydanbig Llwybig Cwtiad Torchog Morwennol Gyffredin
Hwyaden Bengoch Gwyach Fach Coegylfinir Morwennol y Gogledd
Hwyaden Gopog Gwyach Gopog Gylfinir Gwylan Goesddu
Hwyaden Benddu Gwyach Gorniog Rhostog Gynffonddu Gwylan Bonaparte
Hwyadeb Benddu Leiaf Gwyach Yddfddu Rhostog Gynffonfrith Gwylan Benddu
Mr-hwyaden Ddu Barcud Du Cwtiad y Traeth Gwylan Fechan
Hwyaden Lygad-aur Barcud Coch Pibydd yr Aber Gwylan Mor y Canoldir
Hwyaden Frongoch Bod y Gwerni Pibydd Torchog Gwylan y Gweunydd
Hwyaden Ddanheddog Bod Tinwen Pibydd y Tywod Gwylan Fodrwybig
Hwyaden Goch Gwalch Marth Pibydd y Mawn Gwylan Gefnddu Leiaf
Sofliar Gwalch Glas Pibydd Du Gwylan y Penwaig
Petrisen Goesgoch Bwncath Pibydd Bach Gwylan Goesmelyn
Grugiar Gwalch y Pysgod Pibydd y Dorlan Gwylan yr Arctig
Grugiar Ddu Cudyll Coch Pibydd Brych Gwylan Gefnddu Fwyaf