Grey Heron / Cryr Glas

Ardea cinerea

Hide topography

Show rivers

Show woodland

Show urbanisation

Major towns

Birding sites

Contains Ordnance Survey data
© Crown copyright and database right 2013

SN90A - Mynydd Blaenrhondda SN90F - Mynydd Ystradffernol (Present) SN90K - Lluest-wen Reservoir (Present) SN90Q - Panwen Garreg-wen (Present) SN90V - Rhis-gwawr SN90B - Craig y Llyn SN90G - Mynydd Beili-glas (Present) SN90L - Mynydd Bwllfa SN90R - Dare Valley Country Park (Possible breeding) SN90W - Cwmdare SN90C - Cwm-hwnt SN90H - Rhigos SN90M - Hirwaun (Probable breeding) SN90S - Penywaun SN90X - Llwydcoed SN90D - Pontneddfechan (Present) SN90I - Hirwaun Industrial Estate SN90N - Pontbren Llwyd (Present) SN90T - Llwyncoch SN90Y - Nant-moel Reservoir (Possible breeding) SN90E - Hendrefydd SN90J - Moel Penderyn SN90P - Penderyn (Present) SN90U - Mynydd-y-glog SN90Z - Onllwyn SN91F - Hendre-bolon SN91K - Garn Ddu SN91Q - Nant-maden SN91V - Cefn Sychbant SN91R - Tir-yr-onen SN91W - Pant y Gadair SN91X - Cefn Nantygeugarn (Present) SO00A - Aberaman (Possible breeding) SO00F - Cefnpennar (Present) SO00K - Cwmpennar SO00Q - Aberfan (Present) SO00V - Bedlinog SO00B - Abernant (Present) SO00G - Aberdare SO00L - Abercanaid (Confirmed breeding) SO00R - Troedyrhiw (Present) SO00W - Mynydd Cilfach-yr-encil (Present) SO00C - Coedcae Farm (Present) SO00H - Blaencanaid (Present) SO00M - Twynrodyn (Possible breeding) SO00S - Pentrebach (Present) SO00X - Mynydd Fochriw SO00D - Clwydyfagwr SO00I - Gellidaeg (Present) SO00N - Pen-y-Darren (Possible breeding) SO00T - Dowlais (Present) SO00Y - Rhaslas Pond (Present) SO00E - Penmoelallt SO00J - Trefechan (Present) SO00P - Gurnos (Present) SO00U - Pant (Present) SO00Z - Blaencarno SO01A - Llwyn-on Village (Present) SO01F - Darren Fach SO01K - Ponsticill (Present) SO01Q - Twynau Gwynion SO01V - Pen March SO01B - Llwyn-on Reservoir (Confirmed breeding) SO01G - Garn Ddu SO01L - Pontsticill Reservoir SO01R - Buarth y Caerau (Present) SO01C - Nant-ddu SO01H - Waun Wen (Present) SO10A - Blaen-nant-wen SO10F - Deri (Probable breeding) SO10K - Aberbargoed (Possible breeding) SO10B - Pen-y-bank (Present) SO10G - Coed Deri-Newydd (Present) SO10L - New Tredegar SO10C - Fochriw (Present) SO10H - Abertysswg SO10M - Mynydd Bedwellte (Confirmed breeding) SO10D - Rhymney SO10I - Twyn Abertyswg SO10E - Llechryd SO10J - Rhymney Hill SO11A - Tafarnaubach SO11B - Trefil Ddu (Present) SS77Y - Rest Bay SS77Z - Sker Point SS78V - Kenfig Pool (Present) SS78W - Kenfig Rivermouth (Possible breeding) SS87V - Traeth Bach SS87R - Southerndown SS87W - Dunraven SS87M - Ogmore Rivermouth SS87S - Ogmore-by-Sea (Present) SS87X - St Brides Major (Present) SS87D - Porthcawl (Present) SS87I - Newton SS87N - Wig Fach SS87T - Candleston (Present) SS87Y - Ogmore (Possible breeding) SS87E - Nottage (Present) SS87J - Pant yr Hyl SS87P - Tythegston SS87U - Laleston (Present) SS87Z - Broadlands (Possible breeding) SS88A - South Cornelly SS88F - North Cornelly SS88K - Stormy Down SS88Q - Llangewydd SS88V - Bryntirion (Present) SS88B - Llanmihangel (Possible breeding) SS88G - Pyle SS88L - Cefn Cribwr SS88R - Cefn Cross (Present) SS88W - Aberkenfig (Present) SS88M - Hafodheulog Wood (Possible breeding) SS88S - Mynydd Baedan (Confirmed breeding) SS88X - Tondu (Present) SS88N - Mynydd Ty-talwyn (Present) SS88T - Brynllywarch SS88Y - Shwt (Present) SS88J - Waun Lluest-wen SS88P - Llangynwyd SS88U - Cwmfelin (Present) SS88Z - Lletty Brongu SS89F - Mynydd Bach SS89K - Maesteg SS89Q - Garth SS89V - Moel Cynhordy SS89L - Nantyffyllon (Present) SS89R - Mynydd Pwll-yr-lwrch SS89W - Foel Gwilym Hywel (Confirmed breeding) SS89M - Caerau (Possible breeding) SS89S - Croeserw (Present) SS89X - Mynyd y Gelli (Present) SS96D - Nash Lighthouse SS96I - St Donat's Bay SS96N - Col-huw Point SS96T - Stout Bay SS96Y - Summerhouse Point SS96E - Nash Point SS96J - Marcross (Present) SS96P - Dimlands SS96U - Llantwit Major SS96Z - Eglwys-Brewis SS97A - Broughton (Present) SS97F - Monkton SS97K - Bryn sych SS97Q - Siginston SS97V - Pen-y-Bryn SS97B - Tre-pit SS97G - Wick SS97L - Llandow SS97R - Llandow Industrial Estate SS97W - Llandough SS97C - Castle-upon-Alun SS97H - Llampha (Confirmed breeding) SS97M - Colwinston (Present) SS97S - Pentre Meyrick SS97X - Cowbridge SS97D - Ewenny (Possible breeding) SS97I - Brocastle SS97N - Llangan SS97T - Penllyn SS97Y - Llansannor (Possible breeding) SS97E - Heronston (Present) SS97J - Waterton SS97P - Treoes SS97U - Ruthin SS97Z - City SS98A - Brackla (Present) SS98F - Coity SS98K - Pencoed (Present) SS98Q - Felindre SS98V - Llanilid Opencast (Present) SS98B - Sarn SS98G - Cefn Hirgoed SS98L - Green Meadow SS98R - Brynnau Gwynion (Present) SS98W - Brynna (Present) SS98C - Bryncethin SS98H - Heol-laethog SS98M - Heol-y-Cyw SS98S - Wern Tarw SS98X - Llanbad SS98D - Bettws (Present) SS98I - Blackmill SS98N - Glynogwr (Present) SS98T - Cwm Ogwr Fach SS98Y - Gelli'r haidd (Present) SS98E - Pont-y-rhyl SS98J - Lewistown SS98P - Cwm Dimbath (Present) SS98U - Evanstown SS98Z - Hendreforgan (Present) SS99A - Pontycymer SS99F - Ogmore Vale SS99K - Mynydd yr Aber SS99Q - Mynydd Maes-teg SS99V - Penygraig (Present) SS99B - Blaengarw (Present) SS99G - Nant-y-moel SS99L - Mynydd William Meyrick SS99R - Clydach Vale SS99W - Tonypandy SS99C - Werfa SS99H - Craig Ogwr SS99M - Bwlch y Clawdd (Present) SS99S - Ton Pentre SS99X - Ystrad Rhondda SS99D - Mynydd Blaenafan SS99I - Tarren Saerbren SS99N - Treorchy (Possible breeding) SS99T - Pentre (Present) SS99Y - Ferndale SS99E - Nant Gwair SS99J - Blaenrhondda SS99P - Treherbert SS99U - Maerdy SS99Z - Cwmaman ST06C - Limpert Bay ST06H - Breaksea Point ST06M - Watch House Point ST06S - Rhoose Point ST06D - Gileston (Present) ST06I - Aberthaw (Present) ST06N - Font-y-gary (Present) ST06T - Rhoose ST06Y - Porthkerry ST06E - RAF St Athan ST06J - Llancadle (Possible breeding) ST06P - Penmark ST06U - Curnix Farm (Possible breeding) ST06Z - Middleton Wood (Present) ST07A - St Mary Church (Present) ST07F - Coed y Colwyn ST07K - Llancarfan ST07Q - Walterston ST07V - Great Harriston (Present) ST07B - St Hilary ST07G - Tre-Aubrey (Present) ST07L - Llantrithyd ST07R - Bonvilston (south) ST07W - Dyffryn Gardens (Present) ST07C - Aberthin (Present) ST07H - Maes y Ward ST07M - Greenway (Present) ST07S - Bonvilston (north) (Present) ST07X - St Nicholas ST07D - Ystradowen ST07I - Welsh St Donats ST07N - Tre-Dodridge (Confirmed breeding) ST07T - Pendoylan (Present) ST07Y - Peterston-super-Ely ST07E - Tymaen (Present) ST07J - Keepers Lodge Farm (Present) ST07P - Hensol (Confirmed breeding) ST07U - Llwyngibbon (Present) ST07Z - Capel Llanilltern ST08A - Llanharry (Present) ST08F - Pontyclun (Present) ST08K - Miskin (Present) ST08Q - Groes-faen (Present) ST08V - Creigiau ST08B - Llanharan (Present) ST08G - Talbot Green (Possible breeding) ST08L - Llantrisant ST08R - Rhiwsaeson (Present) ST08W - Soar (Present) ST08C - Mynydd Meiros (Present) ST08H - Ynysmaerdy (Present) ST08M - Llantrisant Common (Present) ST08S - Beddau (Present) ST08X - Efail Isaf (Present) ST08D - Thomastown (Present) ST08I - Rhiwinder (Present) ST08N - Castellau (Present) ST08T - Upper Church Village (Present) ST08Y - Ton-teg (Present) ST08E - Tonyrefail (Present) ST08J - Mynydd y Glyn ST08P - Mynydd Gelliwion (Present) ST08U - Graig (Present) ST08Z - Rhydyfelin (Present) ST09A - Williamstown ST09F - Porth (Present) ST09K - Trehafod (Confirmed breeding) ST09Q - Pontypridd (Present) ST09V - Pont Sion Norton ST09B - Mynydd Brithweunydd ST09G - Ynyshir ST09L - Llysnant ST09R - Glyncoch (Present) ST09W - Cilfynydd (Present) ST09C - Tylorstown ST09H - Llanwonno (Present) ST09M - Ynysybwl ST09S - Carnetown (Present) ST09X - Abercynon ST09D - Blaenllechau ST09I - Darwonno ST09N - Perthcelyn ST09T - Ynysboeth (Confirmed breeding) ST09Y - Treharris (Present) ST09E - Coed Cae Aberaman ST09J - Fernhill (Possible breeding) ST09P - Mountain Ash (Present) ST09U - Merthyr Vale (Confirmed breeding) ST09Z - Cwm-Cothi (Confirmed breeding) ST16C - Friars Point ST16D - Barry Island (Present) ST16I - Barry Docks (Present) ST16N - Sully Bay ST16T - Swanbridge ST16Y - St Mary's Well Bay (Present) ST16E - Barry ST16J - Cadoxton (Present) ST16P - Sully ST16U - Cosmeston Lakes Country Park (Present) ST16Z - Lavernock ST17A - Goldsland ST17F - St Andrews Major ST17K - Dinas Powys ST17Q - Penarth ST17V - Penarth Head (Present) ST17B - St Lythans ST17G - Wenvoe ST17L - Michaelston-le-Pit ST17R - Llandough (Present) ST17W - Cardiff Bay (Present) ST17C - Drope (Present) ST17H - Culverhouse Cross ST17M - Leckwith ST17S - Grangetown (Possible breeding) ST17X - Butetown (Present) ST17D - Michaelston-super-Ely (Present) ST17I - Fairwater (Possible breeding) ST17N - Victoria Park (Present) ST17T - Canton (Present) ST17Y - Roath ST17E - Stockland ST17J - Danescourt (Present) ST17P - Llandaff North (Present) ST17U - Gabalfa (Present) ST17Z - Roath Park (Present) ST18A - Pentyrch (Present) ST18F - Radyr (Confirmed breeding) ST18K - Coryton (Present) ST18Q - Llanishen ST18V - Cyncoed (Present) ST18B - Gwaelod-y-garth ST18G - Taff's Well (Present) ST18L - Coed-y-wenallt (Present) ST18R - Thornhill ST18W - Lisvane ST18C - Coed y Gedrys ST18H - Nantgarw ST18M - Caerphilly Common (Present) ST18S - Wern Ddu (Present) ST18X - Coed Coesau whips ST18D - Upper Boat (Present) ST18I - Groes-wen ST18N - Caerphilly (Present) ST18T - Van ST18Y - Rudry (Present) ST18E - Abertridwr ST18J - Penyrheol ST18P - Energlyn ST18U - Bedwas (Present) ST18Z - Graig-y-Rhacca ST19A - Senghenydd ST19F - Cefn-llwyd ST19K - Llanbradach ST19B - Llanfabon (Present) ST19G - Mynydd Eglwsilan ST19L - Ystrd Mynach ST19C - Nelson (Present) ST19H - Parc Penallta Country Park (Possible breeding) ST19M - Hengoed ST19D - Trelewis ST19I - Gelligaer (Present) ST19N - Pengam ST19E - Taff Bargoed Country Park ST19J - Gelli-gaer Common ST19P - Bargoed (Present) ST26C - Flatholm ST26H - Flatholm (Present) ST27C - East Moors ST27H - Cardiff Flats ST27D - Tremorfa ST27I - Lamby (Present) ST27N - Rumney Great Wharf ST27E - Rumney (Present) ST27J - Pwll Mawr (Present) ST27P - Sluice Farm (Present) ST28A - Llanedeyrn ST28F - Llanrumney ST28K - St Mellons (Possible breeding) ST28B - Cardiff Gate ST28G - Began ST28C - Cefn Mably Woods ST28H - Bridge Farm (Possible breeding) ST28M - Michaelston-y-Fedw ST28D - Coed Cefn-pwll-du ST28I - Draethen (Present) ST28N - Rhiwderin ST28E - Machen (Present) ST28J - Upper Ochrwyth

Breeding 1968-72

Status

Hectads


Possible

0


Probable

1

6%


Confirmed

2

12%


Total

3

18%


Winter 1981/82-1983/84

Status

Hectads


Present

15

88%


Breeding 1984-89

Status

Tetrads


Present

0


Possible

33

8%


Probable

10

2%


Confirmed

3

1%


Total

46

11%


Winter 2007/08-2010/11

Status

Tetrads


Present

214

53%


Breeding 2008-11

Status

Tetrads


Present

148

36%


Possible

24

6%


Probable

2

<1%


Confirmed

13

3%


Total

187

46%