Red Kite / Barcud Coch

Milvus milvus

Hide topography

Show rivers

Show woodland

Show urbanisation

Major towns

Birding sites

Contains Ordnance Survey data
© Crown copyright and database right 2013

SN90A - Mynydd Blaenrhondda SN90F - Mynydd Ystradffernol SN90K - Lluest-wen Reservoir SN90Q - Panwen Garreg-wen SN90V - Rhis-gwawr (Present) SN90B - Craig y Llyn SN90G - Mynydd Beili-glas SN90L - Mynydd Bwllfa SN90R - Dare Valley Country Park SN90W - Cwmdare SN90C - Cwm-hwnt SN90H - Rhigos SN90M - Hirwaun SN90S - Penywaun (Possible breeding) SN90X - Llwydcoed SN90D - Pontneddfechan SN90I - Hirwaun Industrial Estate (Present) SN90N - Pontbren Llwyd (Probable breeding) SN90T - Llwyncoch (Present) SN90Y - Nant-moel Reservoir (Possible breeding) SN90E - Hendrefydd SN90J - Moel Penderyn (Present) SN90P - Penderyn (Present) SN90U - Mynydd-y-glog SN90Z - Onllwyn SN91F - Hendre-bolon (Present) SN91K - Garn Ddu (Present) SN91Q - Nant-maden SN91V - Cefn Sychbant (Possible breeding) SN91R - Tir-yr-onen SN91W - Pant y Gadair SN91X - Cefn Nantygeugarn (Present) SO00A - Aberaman SO00F - Cefnpennar SO00K - Cwmpennar (Present) SO00Q - Aberfan SO00V - Bedlinog SO00B - Abernant SO00G - Aberdare SO00L - Abercanaid SO00R - Troedyrhiw SO00W - Mynydd Cilfach-yr-encil SO00C - Coedcae Farm SO00H - Blaencanaid SO00M - Twynrodyn SO00S - Pentrebach SO00X - Mynydd Fochriw (Present) SO00D - Clwydyfagwr (Present) SO00I - Gellidaeg SO00N - Pen-y-Darren SO00T - Dowlais (Present) SO00Y - Rhaslas Pond SO00E - Penmoelallt (Probable breeding) SO00J - Trefechan SO00P - Gurnos SO00U - Pant (Possible breeding) SO00Z - Blaencarno (Present) SO01A - Llwyn-on Village SO01F - Darren Fach SO01K - Ponsticill (Possible breeding) SO01Q - Twynau Gwynion SO01V - Pen March SO01B - Llwyn-on Reservoir (Present) SO01G - Garn Ddu SO01L - Pontsticill Reservoir SO01R - Buarth y Caerau (Possible breeding) SO01C - Nant-ddu SO01H - Waun Wen SO10A - Blaen-nant-wen (Present) SO10F - Deri SO10K - Aberbargoed (Present) SO10B - Pen-y-bank SO10G - Coed Deri-Newydd SO10L - New Tredegar (Possible breeding) SO10C - Fochriw (Present) SO10H - Abertysswg SO10M - Mynydd Bedwellte (Present) SO10D - Rhymney SO10I - Twyn Abertyswg (Present) SO10E - Llechryd SO10J - Rhymney Hill SO11A - Tafarnaubach SO11B - Trefil Ddu SS77Y - Rest Bay SS77Z - Sker Point SS78V - Kenfig Pool SS78W - Kenfig Rivermouth SS87V - Traeth Bach SS87R - Southerndown SS87W - Dunraven SS87M - Ogmore Rivermouth SS87S - Ogmore-by-Sea SS87X - St Brides Major (Present) SS87D - Porthcawl SS87I - Newton SS87N - Wig Fach SS87T - Candleston (Present) SS87Y - Ogmore SS87E - Nottage SS87J - Pant yr Hyl SS87P - Tythegston SS87U - Laleston SS87Z - Broadlands SS88A - South Cornelly SS88F - North Cornelly SS88K - Stormy Down (Possible breeding) SS88Q - Llangewydd SS88V - Bryntirion SS88B - Llanmihangel SS88G - Pyle SS88L - Cefn Cribwr SS88R - Cefn Cross SS88W - Aberkenfig SS88M - Hafodheulog Wood SS88S - Mynydd Baedan (Present) SS88X - Tondu (Present) SS88N - Mynydd Ty-talwyn (Possible breeding) SS88T - Brynllywarch (Present) SS88Y - Shwt (Confirmed breeding) SS88J - Waun Lluest-wen SS88P - Llangynwyd SS88U - Cwmfelin (Present) SS88Z - Lletty Brongu (Present) SS89F - Mynydd Bach SS89K - Maesteg (Present) SS89Q - Garth (Present) SS89V - Moel Cynhordy SS89L - Nantyffyllon (Present) SS89R - Mynydd Pwll-yr-lwrch (Present) SS89W - Foel Gwilym Hywel SS89M - Caerau (Present) SS89S - Croeserw SS89X - Mynyd y Gelli (Possible breeding) SS96D - Nash Lighthouse SS96I - St Donat's Bay SS96N - Col-huw Point SS96T - Stout Bay SS96Y - Summerhouse Point SS96E - Nash Point SS96J - Marcross SS96P - Dimlands SS96U - Llantwit Major SS96Z - Eglwys-Brewis SS97A - Broughton SS97F - Monkton (Present) SS97K - Bryn sych SS97Q - Siginston SS97V - Pen-y-Bryn SS97B - Tre-pit SS97G - Wick (Present) SS97L - Llandow SS97R - Llandow Industrial Estate SS97W - Llandough SS97C - Castle-upon-Alun SS97H - Llampha (Present) SS97M - Colwinston SS97S - Pentre Meyrick SS97X - Cowbridge SS97D - Ewenny SS97I - Brocastle SS97N - Llangan (Present) SS97T - Penllyn SS97Y - Llansannor SS97E - Heronston (Present) SS97J - Waterton SS97P - Treoes SS97U - Ruthin SS97Z - City SS98A - Brackla (Present) SS98F - Coity SS98K - Pencoed SS98Q - Felindre SS98V - Llanilid Opencast SS98B - Sarn (Present) SS98G - Cefn Hirgoed (Present) SS98L - Green Meadow SS98R - Brynnau Gwynion (Present) SS98W - Brynna SS98C - Bryncethin (Present) SS98H - Heol-laethog SS98M - Heol-y-Cyw (Possible breeding) SS98S - Wern Tarw SS98X - Llanbad (Probable breeding) SS98D - Bettws (Possible breeding) SS98I - Blackmill SS98N - Glynogwr (Possible breeding) SS98T - Cwm Ogwr Fach (Possible breeding) SS98Y - Gelli'r haidd (Present) SS98E - Pont-y-rhyl SS98J - Lewistown (Possible breeding) SS98P - Cwm Dimbath (Present) SS98U - Evanstown (Present) SS98Z - Hendreforgan (Present) SS99A - Pontycymer SS99F - Ogmore Vale SS99K - Mynydd yr Aber SS99Q - Mynydd Maes-teg SS99V - Penygraig SS99B - Blaengarw SS99G - Nant-y-moel SS99L - Mynydd William Meyrick SS99R - Clydach Vale SS99W - Tonypandy SS99C - Werfa SS99H - Craig Ogwr SS99M - Bwlch y Clawdd (Present) SS99S - Ton Pentre SS99X - Ystrad Rhondda SS99D - Mynydd Blaenafan SS99I - Tarren Saerbren SS99N - Treorchy SS99T - Pentre SS99Y - Ferndale SS99E - Nant Gwair SS99J - Blaenrhondda SS99P - Treherbert SS99U - Maerdy SS99Z - Cwmaman ST06C - Limpert Bay ST06H - Breaksea Point ST06M - Watch House Point ST06S - Rhoose Point ST06D - Gileston ST06I - Aberthaw ST06N - Font-y-gary ST06T - Rhoose (Present) ST06Y - Porthkerry ST06E - RAF St Athan ST06J - Llancadle (Present) ST06P - Penmark ST06U - Curnix Farm ST06Z - Middleton Wood ST07A - St Mary Church ST07F - Coed y Colwyn ST07K - Llancarfan ST07Q - Walterston ST07V - Great Harriston ST07B - St Hilary ST07G - Tre-Aubrey ST07L - Llantrithyd ST07R - Bonvilston (south) ST07W - Dyffryn Gardens ST07C - Aberthin ST07H - Maes y Ward ST07M - Greenway ST07S - Bonvilston (north) (Present) ST07X - St Nicholas ST07D - Ystradowen ST07I - Welsh St Donats ST07N - Tre-Dodridge ST07T - Pendoylan ST07Y - Peterston-super-Ely ST07E - Tymaen ST07J - Keepers Lodge Farm (Present) ST07P - Hensol ST07U - Llwyngibbon ST07Z - Capel Llanilltern ST08A - Llanharry ST08F - Pontyclun ST08K - Miskin ST08Q - Groes-faen ST08V - Creigiau ST08B - Llanharan ST08G - Talbot Green ST08L - Llantrisant ST08R - Rhiwsaeson ST08W - Soar ST08C - Mynydd Meiros (Present) ST08H - Ynysmaerdy ST08M - Llantrisant Common ST08S - Beddau (Present) ST08X - Efail Isaf ST08D - Thomastown ST08I - Rhiwinder (Present) ST08N - Castellau (Present) ST08T - Upper Church Village ST08Y - Ton-teg ST08E - Tonyrefail ST08J - Mynydd y Glyn ST08P - Mynydd Gelliwion ST08U - Graig ST08Z - Rhydyfelin ST09A - Williamstown (Present) ST09F - Porth ST09K - Trehafod ST09Q - Pontypridd (Present) ST09V - Pont Sion Norton (Present) ST09B - Mynydd Brithweunydd ST09G - Ynyshir ST09L - Llysnant ST09R - Glyncoch ST09W - Cilfynydd ST09C - Tylorstown ST09H - Llanwonno ST09M - Ynysybwl ST09S - Carnetown ST09X - Abercynon ST09D - Blaenllechau ST09I - Darwonno ST09N - Perthcelyn (Present) ST09T - Ynysboeth ST09Y - Treharris ST09E - Coed Cae Aberaman ST09J - Fernhill ST09P - Mountain Ash ST09U - Merthyr Vale ST09Z - Cwm-Cothi ST16C - Friars Point ST16D - Barry Island ST16I - Barry Docks ST16N - Sully Bay ST16T - Swanbridge ST16Y - St Mary's Well Bay ST16E - Barry ST16J - Cadoxton ST16P - Sully ST16U - Cosmeston Lakes Country Park ST16Z - Lavernock ST17A - Goldsland ST17F - St Andrews Major ST17K - Dinas Powys ST17Q - Penarth ST17V - Penarth Head ST17B - St Lythans ST17G - Wenvoe ST17L - Michaelston-le-Pit ST17R - Llandough ST17W - Cardiff Bay ST17C - Drope ST17H - Culverhouse Cross ST17M - Leckwith ST17S - Grangetown ST17X - Butetown ST17D - Michaelston-super-Ely ST17I - Fairwater ST17N - Victoria Park ST17T - Canton ST17Y - Roath ST17E - Stockland ST17J - Danescourt ST17P - Llandaff North ST17U - Gabalfa (Present) ST17Z - Roath Park (Present) ST18A - Pentyrch ST18F - Radyr ST18K - Coryton (Present) ST18Q - Llanishen ST18V - Cyncoed (Present) ST18B - Gwaelod-y-garth (Present) ST18G - Taff's Well ST18L - Coed-y-wenallt ST18R - Thornhill ST18W - Lisvane ST18C - Coed y Gedrys ST18H - Nantgarw ST18M - Caerphilly Common ST18S - Wern Ddu ST18X - Coed Coesau whips ST18D - Upper Boat ST18I - Groes-wen ST18N - Caerphilly ST18T - Van ST18Y - Rudry ST18E - Abertridwr ST18J - Penyrheol ST18P - Energlyn ST18U - Bedwas ST18Z - Graig-y-Rhacca ST19A - Senghenydd ST19F - Cefn-llwyd ST19K - Llanbradach ST19B - Llanfabon ST19G - Mynydd Eglwsilan ST19L - Ystrd Mynach ST19C - Nelson ST19H - Parc Penallta Country Park (Present) ST19M - Hengoed ST19D - Trelewis (Present) ST19I - Gelligaer (Present) ST19N - Pengam ST19E - Taff Bargoed Country Park (Present) ST19J - Gelli-gaer Common (Possible breeding) ST19P - Bargoed ST26C - Flatholm ST26H - Flatholm ST27C - East Moors ST27H - Cardiff Flats ST27D - Tremorfa ST27I - Lamby ST27N - Rumney Great Wharf ST27E - Rumney ST27J - Pwll Mawr ST27P - Sluice Farm ST28A - Llanedeyrn ST28F - Llanrumney ST28K - St Mellons (Present) ST28B - Cardiff Gate ST28G - Began ST28C - Cefn Mably Woods ST28H - Bridge Farm ST28M - Michaelston-y-Fedw ST28D - Coed Cefn-pwll-du ST28I - Draethen ST28N - Rhiwderin ST28E - Machen ST28J - Upper Ochrwyth

Breeding 1968-72

Status

Hectads


Possible

0


Probable

0


Confirmed

0


Total

0


Winter 1981/82-1983/84

Status

Hectads


Present

0


Breeding 1984-89

Status

Tetrads


Present

1

<1%


Possible

0


Probable

0


Confirmed

0


Total

1

<1%


Winter 2007/08-2010/11

Status

Tetrads


Present

106

26%


Breeding 2008-11

Status

Tetrads


Present

68

17%


Possible

16

4%


Probable

3

1%


Confirmed

1

<1%


Total

88

22%