Winter 2007/08-2010/11English

Species list Page 2

Alarch Df Hwyaden Lygad-aur Gwyach Yddfgoch Pibydd Torchog
Alarch Bewick Lleian Wen Gwyach Gorniog Pibydd y Tywod
Alarch y Gogledd Hwyaden Frongoch Gwyach Yddfddu Pibydd y Mawn
Gwydd Droed-binc Hwyaden Ddanheddog Barcud Coch Pibydd Du
Gwydd Dalcen-wen Hwyaden Goch Bod y Gwerni Pibydd Tinwen
Gwydd Wyllt Petrisen Goesgoch Bod Tinwen Llydandroed Llwyd
Gwydd Canada Grugiar Gwalch Marth Pibydd y Dorlan
Gwydd Wyran Petrisen Gwalch Glas Pibydd Brych
Gwydd Ddu Ffesant Bwncath Pibydd Gwyrdd
Hwyaden yr Eithin Trochydd Gyddfgoch Bod Bacsiog Pibydd Coesgoch Mannog
Hwyaden Gribog Trochydd Gyddfddu Cudyll Coch Pibydd Coeswerdd
Chwiwell Trochydd Mawr Cudyll Bach Pibydd Coesgoch
Hwyaden Lwyd Aderyn-Drycin y Graig Hebog Tramor Gach Fach
Corhwyaden Aderyn-Drycin Manaw Rhegen y Dŵr Cyffylog
Hwyaden Wyllt Pedryn Gynffon-fforchog Ir Ddwr Gach Gyffredin
Hwyaden Lostfain Hugan Cwtiar Sgiwen Frech
Hwyaden Addfain Mulfran Cambig Sgiwen y Gogledd
Hwyaden Lydanbig Mulfran Werdd Pioden y Mr Sgiwen Fawr
Hwyaden Gribgoch Aderyn y Bwn Cwtiad Aur Llurs
Hwyaden Bengoch Cryr y Gwartheg Cwtiad Lwyd Carfil Bach
Hwyaden Lygadwen Cryr Bach Cornchwiglen Gwylog
Hwyaden Gopog Cryr Mawr Gwyn Cwtiad Torchog Morwennol Bigddu
Hwyaden Benddu Cryr Glas Coegylfinir Morwennol y Gogledd
Hwyadeb Benddu Leiaf Cryr Porffor Gylfinir Gwylan Sabine
Hwyaden Fwythblu Ciconia Gwyn Rhostog Gynffonddu Gwylan Goesddu
Hwyaden Gynffon-hir Crymanbig Ddu Rhostog Gynffonfrith Gwylan Bonaparte
Mr-hwyaden Ddu Gwyach Fach Cwtiad y Traeth Gwylan Benddu
Mr-hwyaden y Gogledd Gwyach Gopog Pibydd yr Aber Gwylan Fechan